మాటల తికమకలు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
మాటలను
తికమకచేస్తా
తికమకను
మాటలుచేస్తా

పువ్వులకు
నవ్వులిస్తా
నవ్వులకు
పువ్వులిస్తా

అందాలను
ఆనందముచేస్తా
ఆనందాలను
ఆందముచేస్తా

మోములకు
వెలుగులిస్తా
వెలుగులకు
మోములనిస్తా

కవితలకు
కమ్మదనమిస్తా
కమ్మదనానికి
కవితలనిస్తా

అక్షరాలకు
పదాలనిస్తా
పదాలకు
అక్షరాలనిస్తా

కలానికి
కాగితమిస్తా
కాగితానికి
కలమునిస్తా

పలుకులకు
పెదవులిస్తా
పెదవులకు
పలుకులిస్తా

తెలుగుకు
తీయదనమిస్తా
తీయదనానికి
తెలుగునిస్తా

నిత్యము
కైతలువ్రాస్తా
కైతలను
నిత్యముచేస్తా

కవితని
కవ్విస్తా
కవ్వింపులను
కవితకిస్తా

కథను
కంచికిపంపుతా
కంచిని
కథకెక్కిస్తా


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం