కలిసిపోతా;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 నేను ఆలసిపోయి వస్తే 
మృదువుగా తల నిమిరావు 
నేను జ్వరంతో పడుకుంటే 
ప్రేమగా సేవించావు 
నేను నిద్రలో ఉలిక్కిపడితే 
గుండెలకు హత్తుకున్నావు 
నేను బాధతో కుమిలితే 
ఆత్మీయతతో ఓదార్చావు 
నాతో ఏడడుగులు నడిచావు
నాకు అమృతఘడియలు అందించావు
అందుకే ప్రియా! 
నీలోనే నేను
సదా
ఒదిగిపోతా! ఒరిగిపోతా!
కలిసిపోతా! కరిగిపోతా!!
*********************************

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం