సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
చీకటి రెప్పలు తీసి
రేపటి ఉదయం కోసం
ఎరుపెక్కిన తూరుపు
వేచిన మదికి ఓదార్పు

పట్టలేని ఆనందాల
వెల కట్టలేని క్షణాలు
బట్టబయలు చేస్తూ
కట్టు తప్పినట్టూ....

చెప్పలేని మమతల
కప్పలేని మనసున
తెప్పలై అనుభూతులు
ముప్పిరుగొను వేళ

కంటిలోని మెరుపులన్నీ
పెదవులపై చేరుకుని
వదలక చిరునవ్వై
అంటిపెట్టుకునే ఉంటే

మౌనమైన రాగమేదో
మూగవీణ పలికించి
రాగసుధలెన్నిటినో
ధారగా కురిపించేవేళ

కమ్ముకున్న వెలుగులన్నీ
కమ్మనైన కలలకు రూపమిచ్చి
కనులముందు నిలిపి
కలిమి నొసగినట్టు

ఆనందపు అర్ణవంలో
అరుదైన వేకువకు

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం