పల్లెటూరి పిల్లలు (బాల గేయం)- ఎడ్ల లక్ష్మి-సిద్దిపేట
పల్లెటూరి పిల్లలు
పలక బలపం పట్టారు
పరుగులు తీస్తూ వెళ్లారు
బడికి వారు చేరారు

ఏక దుస్తుల్లో ఉన్నారు
ప్రార్థన వారు చేశారు
కలిసి మెలిసి పిల్లలు
తరగతి గదిలోకెళ్లారు

గురువుకు వారు మొక్కారు
అ ఆ ఇ ఈ లు దిద్దారు
అక్షరాలన్నీ నేర్చారు
బాలశిక్ష చదివారు

ఆటలు ఎన్నో ఆడుతూ
పాటలు ఎన్నో పాడుతూ
పై తరగతిలోకి వెళ్లారు
ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు

ఇంటికి వచ్చి పిల్లలు
పనులు ఎన్నో చేస్తారు
బాధ్యతగా ఉంటారు
విద్యలో వెనక్కి వెళ్లారు


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం