సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
మంచు దుప్పటి ముసుగులో
మగత  వీడని  కనులలో
జగము  మునిగెను నిదురలో
వెలుగు నిండెను తూరుపులో!

అలసిన మనసుకు ఆలంబనగా
తెరిచిన కనులకు ధైర్యంగా 
మూసిన వాకిట ముగ్గులుగా
వేకువ వచ్చెను పండుగలా!

అడవిని దాగిన  చీకటికి
అవనిని కమ్మిన వెలుగులకు
అడ్డుగ నిలిచిన తెరవోలె
అలుముకున్నది పొగమంచే!

అంతరంగపు ఆకాంక్షలకు
అంతర్యామి ఆలోచనలకు
అంతరమెంతో తెలియనివ్వని
అరిషడ్వర్గాల మాయ అదియే!

అన్నీ తెలిసిన అజ్ఞానం 
ఏమీ తెలియని విజ్ఞానం
విధి చేసే మాయాజాలం
గతి తెలియని అయోమయం

ఊగిసలాడిస్తున్న ఊహలతో
ఆగమిస్తున్న వేకువకు

🌸🌸 సుప్రభాతం🌸🌸

 
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం