..భూదేవి ; - .. కోరాడ నరసింహారావు !
 భూదేవి సంధ్య వారుస్తోంది !
 వేకువన నే దినకరునికి సుప్రభాత సేవజేసి..., 
.   సాయంసంధ్యవేళ వీడ్కోలు పలుకు తోంది !!
     ఇది అను నిత్యమూ భూదేవి ఆచరించే సూర్య ప్రదక్షిణ సేవ... !
     తను విశ్రమించకున్నా.... 
 విరామము నాశించక పోయినా..., 
    ఆ తల్లి అలసి, సొలసిన తన బిడ్డలను సేద దీర్చ... 
   తను చీకటి లోనికి జారుకుంటోంది..., 
   పగలంతా జీవకోటికి వెలుగులు వెదజల్లిన... 
   సూర్య దేవునికి ప్రణమిల్లుతూ.... !!
       ******

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం