చా చా నెహ్రు ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు
 తెల్లనిపువ్వులనవ్వుల.            
 పిల్లలుకపటమ్ములేని-పిలుపులచేతన్.                                           
 నుల్లముపులకింపమదిని.                  
 మెల్లగదోచెనుమనసును-మేదినిరామా!                                          
 ‌**.    *.      *.     *.            
శాంతిదూతనెహ్రు-క్రాంతినివెలిగించ              
 స్పూర్తిఘనతపొంది-కీర్తిగాంచె            
  బాలచెలిమిజేసి-భవితనుదిద్దెను        
  చాచపిలుపుచేత-చరితుడయ్యి.        
  *.     **.                     

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం