విడ దీయ లేని బంధము !; - కోరాడ నరసింహా రావు !
ఉప్మాలో... ఉల్లి 
   దోసలో ... ఉల్లి
      పెసరెట్ లో.. ఉల్లి 
       
ఏ కూరల్లో నైనా.... 
   ఉల్లి తోనే  మజా  !
  గుడ్డు, చేప, మాంసాలయితే 
    ఉల్లి లేనిదే రుచే రాదుగా.. !!

చిట్కా వైద్యం లోనూ ..... 
  ఉల్లి ...స్తానం సంపాదించి0ది!
     ఆరోగ్యానికి ఉల్లి 
      చేస్తుంది మేలు,  తల్లిలా..!

కంట నీరు పెట్టుకునే 
      కోడలి దుఃఖం కప్పిపుచ్ఛి 
    నింద  తను మోయు ఉల్లి 
     నిజముగనే కన్న తల్లి !

కేజీ పది రూపాయలకే... 
   దొరికే ఉల్లి..... 
   వంద రూపాయలై పోయి 
 తనకూఓరోజుంటుందంటుంది

ఎంత ప్రియమై పోయినా 
  వంటచేయలేము,ఉల్లి లేక..!
     ఉల్లితో.... మనది.... 
   విడదీయలేని బంధము !!
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం