* కోరాడ మినీలు *
  @ ఫౌంటెన్ వాటర్... !
..          *****
ఈ ఫౌంటెన్ వాటర్ డాన్ సింగ్ 
  ఎంత విచిత్రంగా ఉంది... ?!
మరలా - మరలా... 
  ఆ  నీటినుండే పుట్టి.... 
  కాసేపు తన ఉనికిని వింత కాంతులతో ప్రదర్శించి... 
   ఆ నీటిలోనే  కలిసిపోతూ... !
అచ్చం మనిషి... జనన... జీవన.... మరణాల్లాగానే.. !!
      *******
    @ సృష్టి.... ప్రతి సృష్టి.. !
.....    ******
ఏయ్.... ఎందుకలా నవ్వుతున్నావ్ !?
   ఎవరు నువ్వు... !?
నేను పుట్టించిన నువ్వు.... 
   అచ్చం నాలానే...., 
  ప్రతిసృష్టి చేస్తుంటేనూ... !!
        ******
      * తాత నవ్వాడు... ! *
          ****.
              * తలపు *
                **
 అంతులేని ఈ కాలగమనంలో 
   మనిషి ఉనికి ఎంతసేపని !?
 ఈ కాస్తంతకే.... ఈ మనిషికి 
     ఇన్నిన్ని యాతనలా.. ?!
ఉన్న ఈ కాసేపు.... 
   ఆనందంతో.... ఎందుకు బ్రతకలేక పోయానా అని తలపుకొచ్చింది నాయనా.. !!
.      **&***
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం