ఏక సంధాగ్రాహి వేంకట రాజుగారు;- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322

 విద్య నేర్పడం అంటే ఏమిటి అది  ఏమైనా జ్ఞానమా లేక వేదమా బానిస బ్రతుకులు బ్రతికే బాట కాదా మీరు చూపింది  రైలుబండ్లను రాష్ట్రాలను వేశామని చెప్పుకుంటున్నారు  అవి దేనికి దేశ సంపద మీ దేశానికి తరలించడం కోసం కాదా  ఉద్యోగం ఇచ్చామని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావే మాతో ఊడిగం చేయించుకోవడానికి కదా కొంచెం  వ్యక్తిత్వాన్ని చంపడం కాదా నాగరికత అంటే ఏమిటి అనుకుంటున్నావు నైవంచన అనే అభిప్రాయం  ఆ మాట అనడానికి నీకు సిగ్గు ఎలా లేదయ్యా  మంచి మాటలతో మమ్మలను ముంచి  మీరు మీ పనులు చేయించుకోవడం కోసం పనిరాగానే తప్ప  మా జనులకు మీరు చేసిన మీరు ఏముంది  చెప్పవయ్యా నీవు చెబితే మేము వింటాం కదా
మర్రిచెట్టు ఊడలు పెంచినట్లుగా మీ దేశంలో అంటరానితనాన్ని విపరీతంగా పెంచారు.  ఆ తినలేదు అలా కాదు అని చెప్పటమే మా భూమిపై మాకు ఉన్న  స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం  మా భూమి పైన ఉన్న పేదలకు బాసట మేము అని పలుకుతున్నవే ఆ మోసపు మాటలు కాదా మమ్మల్ని నమ్మించడానికి  స్వార్థంతో నోటికి చిక్కిన వేటగాడిని చూసి కన్నీరు కార్చే పద్ధతితో మాట్లాడుతున్నావు  అనగానే ఎంతో కోపంతో దొర  మీ దేశంలో ఇంటింటికి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు  రాతికి రప్పకు చివరకు చెట్టుకు మొక్కే అనాగరిక జాతి  సంస్కృతి మీది అయినటువంటి సవిక నేలరామిది  భాష పేలవం  భావం దాస్యతమెంటు  ప్రతిదానికి కర్మ కర్మ అంటూ  సరిపెట్టుకునే తత్వం  పాలించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ లేని జనం. అందుకోసమే మిమ్మల్ని ఆదుకోవడానికి ఉద్ధరించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం  మానవుల రక్షణ కోసం మేము ఈ భూమిని పరిపాలిస్తున్నాం  ఎన్ని యుగాలకైనా మేమే రోజులం అనగానే  రాజుకు కోపం తిరిగి  బుద్ధిహీనుడా రాయికీ రప్పకు మొక్కు జాతికి నిజమైన తత్వం తెలిసి ఉంది రా  ప్రీతిగా దైవభక్తి పెనవేసుకుని ఉన్నదానిని  గుండెలకు హత్తుకుని మొక్కుతూ ఉంటాం  ఆ గుండెలలో ఉన్నది ఏమిటో నీవు గుర్తించగలవా  ఆ గుండెల పండగ దేవుడు ఈ విషమంతా చెట్లు పుట్టలు లేకపోయినట్లయితే నీ జీవితానికి  జీవమే లేకుండా పోతుంది  నిజం అయిన తత్వం ఏమిటో మీకు తెలియక  ఇష్టం వచ్చినట్లు పేరుతున్నారు  మీ జనాలు ఇవేమీ గమనించరు  మా జాతిలో చంటి పిల్లవాడికి కూడా ఆ మహితా శక్తులు ఏమిటో తెలుసు.
కామెంట్‌లు