క్రోధము జూపవే క్రోధి!-డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య

 పాడవే కోయిలా! -"పాడె" గీతికలనిక

పాడు మనుజులను కా-పాడె చట్టములకున్;

మధురమా! క్రోధిలో మధుమేహమును పెంచి
మదకీచకుల నణచి మట్టుబెట్టవె రేగి;

లవణమా! క్రోధిలో లాలూచి నాయకుల
గుండెపోటుల బెంచి గుణపాఠమివ్వవే;

తిక్తమా! క్రోధిలో తెగ రెచ్చిపోయి నీ
చేదుతో నిజములను చెప్పించి చెరబెట్టు;

కారమా! క్రోధిలో కఠినవైఖరి బూని
గర్వాంధకారులను గద్దెనెక్కించకే;

అమ్లమా! క్రోధిలో నల్సరుల బుట్టించి
దోచి దాచిన దుష్ట నీచులను కడదేర్చు;

వగరుదనమా! క్రోధి బొగరుబోతుల పీచ
మణచి మరి రాకుండ యడ్డగించవె యెప్డు;

రుచులార! పేట్రేగి ఉచిత పథకాలతో
ఊరించు నీచులను ఉరికించి తరుమండి;

చైత్రమా! క్రోధిలో శరమించుకను లేక
రంగురంగులు మార్చు రణభీరువుల గూల్చు;

క్రోధి వర్షమ! చూపు క్రోధమును దయలేక
పసి పిల్లలను చెరచు విషపు కాముకులపై;

పశుపక్షులను చంపు పరమపాతకులపై;
నమ్మించి యేమార్చు నయవంచలటులపై;

ప్రజల సంపద దోచి పాలించు ప్రభుతపై;
తల్లిదండ్రుల వేచు దయలేని కొడుకుపై;

క్రోధి వర్షమ! చూపు ప్రోది యగు ప్రేమమును
పలుచ దీనుల యెడల పరమ కరుణాత్మవై;

బలుల దాకని హీన బడుగు జీవులపైన;
దైవసన్నిధి మెలగు ధర్మరాజులపైన;

(శరము=సిగ్గు;భీరువు=పిరికివాడు;లటులు=దొంగలు;ఏమార్చు=మోసపుచ్చు;వేచు=బాధించు;ప్రోది=అధికమైన;పలుచ=బలహీనులైన;బలులు=బలవంతులు;తాకని=ఢీకొనని)
కామెంట్‌లు
lokavirodhi చెప్పారు…
సదయ్య గారి ధర్మాగ్రహం సముచితంగా ఉంది.శుభాభినందనలు.
lokavirodhi చెప్పారు…
శరం అంటే బాణం గుర్తు లేదా అస్త్రం ‌. సిగ్గు కాదు కదా