ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.
 గొప్ప ఆటగా కూడా ఉండేది ఆ చిన్నతనంలోనే కుప్ప వేయడానికి కట్టలను విడిగా అందించడం చిన్నచిన్న పనులు చేస్తూ పాటలు పాడుకుంటూ కొట్టడం అవన్నీ కూడా ఆస్వాదించడం గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చేది  మా గ్రామంలో జర్నలిజానికి  అంకిత భావంతో బొమ్మా రెడ్డి పేరుతో బొమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి మొదటి విశాలాంధ్ర లోనూ తర్వాత ప్రజాశక్తి లోను ఎడిటర్ గా పనిచేశారు ఆయన మా నాన్న శిష్యుడు మా నాన్న ఎంత చెప్పితే అంత వారి కుటుంబం నుంచి వచ్చింది స్నేహలత చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో చురుగ్గా ఉండేది  చదువులోనూ ఆటపాటల్లోనూ అన్నిట్లోనూ మంచి  చలాకీగా పని చేస్తూ ఉండేది ఆమె మొదటి నుంచి   కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి దానికి కావలసిన అనేకమైన త్యాగాలు చేసిన పిల్ల.
ఆవిడంటే అందరికీ ఇష్టం  ఆవిడ బొమ్మా రెడ్డి గారి దగ్గర సిద్ధాంతాలను తెలుసుకొని దానిని అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఆ ప్రయత్నంలోనే నక్సల్ గా మారి ఆడవులోకి వెళ్ళిపోయింది అతి చిన్న వయస్సులోనే 25వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టగానే ఈ భౌతిక లోకానికి దూరమైపోయింది  వారి కుటుంబాన్నెకాక తేలప్రోలు గ్రామం మొత్తాన్ని శోకసముద్రంలో ముంచి వెళ్ళిపోయింది  తన చివరి రోజులలో తీవ్రవాద సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితురాలై వ్యవస్థ మార్పుకు అంకితురాలైన స్నేహలత తన తండ్రి కి రాసిన ఉత్తరం  పూజ్యులైన నాన్నగారికి నమస్కరించి స్నేహిలత వ్రాయునది మీరు క్షేమమని తలు స్తాను  నేను మీకు ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఏమిటంటేఆవిడంటే అందరికీ ఇష్టం  ఆవిడ బొమ్మా రెడ్డి గారి దగ్గర సిద్ధాంతాలను తెలుసుకొని దానిని అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఆ ప్రయత్నంలోనే నక్సల్ గా మారి ఆడవులోకి వెళ్ళిపోయింది అతి చిన్న వయస్సులోనే 25వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టగానే ఈ భౌతిక లోకానికి దూరమైపోయింది  వారి కుటుంబాన్నెకాక తేలప్రోలు గ్రామం మొత్తాన్ని శోకసముద్రంలో ముంచి వెళ్ళిపోయింది  తన చివరి రోజులలో తీవ్రవాద సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితురాలై వ్యవస్థ మార్పుకు అంకితురాలైన స్నేహలత తన తండ్రి కి రాసిన ఉత్తరం  పూజ్యులైన నాన్నగారికి నమస్కరించి స్నేహిలత వ్రాయునది మీరు క్షేమమని తలు స్తాను  నేను మీకు ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఏమిటంటే.


కామెంట్‌లు