సునంద భాషితం;- వురిమళ్ల సునంద, డల్లాస్ అమెరికా

 న్యాయాలు -533
తటాదర్శి శకుంతపోత న్యాయము
*****
తట అంటే ఒడ్డు.దర్శి అంటే దర్శనము, శాస్త్రము,చూపు,కన్ను. శకుంతము అనగా పక్షి.పోత అంటే పిల్ల అని అర్థము.
ఒడ్డు తెలియని పక్షిపిల్ల వలె.
సముద్రములో పడిపోయిన ఓ పక్షిపిల్ల ఒడ్డుకు చేరవలెననే ప్రయత్నంతో  ఎగురుతూ నలువైపులా కలయ చూస్తుంటే అంతా జలమయంగానే దానికి కనబడింది. అలా ఎంత ఎగురుతున్నా ఒడ్డు కానరాక అందులోనే తాను ఎగిరిన చోటనే  పడిపోతోంది. గత్యంతరం లేక బాధతో తన ఒంటరి స్థితికి విచారిస్తూ ఎలా చేరుకోవాలో ప్రయత్నం చేస్తోంది అని అర్థము.
దీనికి సంబంధించిన ఓ కథను చూద్దామా...అనగనగా ఒక పక్షి జంట.సముద్రం ఒడ్డున ఉన్న ఓ చెట్టు పై గూడు కట్టుకుని నివసిస్తోంది.ఆ జంటకు పక్షి పిల్ల వుంది. తల్లిదండ్రి పక్షులు మేతకు వెళ్ళేముందు తమ పిల్ల పక్షికి ఎన్నో రకాల జాగ్రత్తలు చెప్పి వెళ్తుంటాయి.అయినా ఆ పక్షి పిల్లకు బయట అంతా చూడాలనే కోరిక ఆపుకోలేక పోయింది. ఓరోజు తల్లిదండ్రులు లేని సమయంలో కిందికి చూస్తూ ఎగిరింది.ఒంట్లో శక్తి చాలక సముద్రంలో పడిపోయింది. అందులోంచి లేచి ఎంత ఎగిరినా అక్కడక్కడే పడిపోతోంది తప్ప ఒడ్డుకు చేరుకోలేక పోయింది.ఆ  తర్వాత పక్షి పిల్ల తల్లిదండ్రి పక్షులు వచ్చి రక్షించాయా? లేదా? ఏమైంది ?అనేది తర్వాతి విషయం.
 ఇలా పెద్దలు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినకుండా పెడ చెవిన పెట్టి ప్రవర్తించే వారిని, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేని వారిని ఉద్దేశించి ఈ "తటాదర్శి శకుంతపోత న్యాయము"ను మన పెద్దవాళ్ళు ఉదాహరణగా చెబుతుంటారు.
 అలాగే అతిశయించిన ఆశ లేదా  కోరిక మనుషులను నిలకడగా ఉండనివ్వదు. ఇలా పక్షి పిల్లకు వలె కష్టాల కడలిలో కూరుకు పోయేలా చేస్తుందనే అర్థంతో ప్రజాకవి వేమన రాసిన పద్యాన్ని చూద్దామా...
 "కడిగి వట్టి యాస కడతేర నివ్వదు/యిడుములందు బెట్టి యీడ్చు గాని/ పుడమి జనుల భక్తి పొడమంగనియ్యదు/ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ/"
అనగా అలవిగాని ఆశ/ కోరిక వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనమూ లేదు.పైగా అలాంటి ఆశ అనుకున్న దానిని నెరవేరనివ్వదు.అంతే కాదు కష్టాల పాలు చేస్తుంది. అలా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అటూ ఇటూ లాగి మనసును ఊగిసలాడేలా ఎటూ కాకుండా చేస్తుంది.కాబట్టి భక్తి అనే మార్గం లేక పోతే ముక్తి అనే గమ్యం లేదా ఒడ్డుకు చేరలేము అని అర్థము.
 అందుకే  మన పెద్దలు మనసును పక్షి పిల్లతో పోల్చారు. పిల్లలకు స్వంతంగా ఏది మంచి? ఏది చెడు? ఏది తప్పు? ఏది ఒప్పు? అనే విచక్షణతో ఆలోచించే తెలివితేటలు ఉండవు. అందుకే పెద్దవాళ్ళు పదే పదే హితోక్తులు, నీతి కథలు చెబుతుంటారు. అవి  విని ఆచరణలో పెట్టిన వారు ఎలాంటి ఒడుదుడుకులు లేకుండా అనుకున్న గమ్యం చేరుతారు.
 అలా వినకుండా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే వారు సముద్రంలో పడిన పక్షి పిల్లలా ఒడ్డుకు చేరలేక గిలగిలా కొట్టుకుంటారు.అందుకే మన పెద్దలు "చెప్పితే వినకపోతే చెడంగ చూస్తాం" అంటుంటారు.
 ఈ లెక్కన గిజిగాడి పిల్లలు  ఎంత బుద్ధి మంతమైనవో కదా ! ఎందుకంటే గిజిగాళ్ళు ఎప్పుడూ చెట్టు కొమ్మకు చివర్లో అది కూడా బావుల అంచున వుండే చెట్లకు గూళ్ళు కట్టుకొంటాయి. వాటి పిల్లలు చెప్పిన మాట వింటాయి కాబట్టి ఎలాంటి అపాయానికి లోనవ్వకుండా పెరిగి పెద్దవుతాయి.
 ఈ "తటాదర్శి శకుంతపోత న్యాయము" ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసింది ఏమిటంటే ఒడ్డు తెలియని పక్షి పిల్లవలె కాకుండా మన మనసును అదుపులో పెట్టుకొని అలవి కాని కోరికల జోలికి పోకుండా పెద్దల మాటలతో సహా పెద్దల వంటి మంచి బుద్ధి మాటలు విని అపాయాల బారిన పడకుండా ఆనందంగా జీవిద్దాం. అంతే కదండీ.

కామెంట్‌లు