వైవిధ్యం;- సాయి వేమన్ దొంతి రెడ్డి,కుంచన పల్లి.
 జీవితాన్ని అధ్యయనం చేసిన ఠాగూర్  జీవిత సత్యాలను తెలియజేస్తూ  తన గీతాంజలి ఖoడ కావ్యాల్లో ఒక ఖండిక లో జీవిత పరమార్ధాన్ని తెలియజేస్తారు  నేను మరణించిన తర్వాత నా గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ నాలో ఉన్న విశిష్టతను ఇతరులకు తెలియజేయడం కోసం దుఃఖిస్తూ బాధపడుతూ  నా స్నేహితులు  బంధువులు  ప్రయత్నం చేస్తారు దుఃఖిస్తూ  ఆ మాటలు నేను జీవించి ఉండగా నాతో చెబితే ఎంత ఆనందిస్తాను  అదే నాలో లోపాలను కూడా ఎంచి ఈ లోపాల వల్ల మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని తెలియజేస్తే వాటిని తిరిగి జీవితంలో చేయకుండా జాగ్రత్త పడతాను కదా  అంటూ తన భౌతికకాయం పైబడి  దుఃఖిస్తున్న వారిని గురించి చెప్పిన అద్భుతమైన కవిత  దానిలో కూడా ఆధ్యాత్మికతను జోడించి  అందమైన పదాలతో మనలను ఆకర్షించే కవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తప్ప మరొకరు లేదు.బాలలకు విద్యాభ్యాసం చేసేటప్పుడు మొదట దిద్దిoచేది అ తర్వాత  ఎందుకు అలా ప్రారంభిస్తారు అని అడిగితే  మన దగ్గర సమాధానం లేదు అకారానికి గుర్తు అమ్మ  నీవు గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఇంత వాడిని చేసి నీకు జీవాన్ని ఇచ్చినది అమ్మ కనక  ఆమెను మొదటి స్మరించాలి  రెండవ అక్షరం ఆ అంటే ఆనందం  జీవితం ఆనందమయం గా ఉండాలి అన్న అభిప్రాయం  దానికి తగినట్లు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఆ జీవికి తిరుగే లేదు  ప్రతి అక్షరం లోను  జీవిత పాఠం  ఉంది  అక్షర మంటేనే క్షరం కానిది నాశనం లేనిది వంగనిది  నీకు ఆనందం కావాల్సి వచ్చినా ఆదాయం కావలసి వచ్చిన నీవు దానిని సాటించడం కోసం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి  నిజానికి నిజమైన ఐశ్వర్యం ఆ ఆత్మవిశ్వాసమే  దానిని అలవర్చుకుంటే చాలు ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు.ఒక ముని మౌనం వహించడానికి  ఒక ఋషి సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి  మూల కారణం తెలుసుకుంటే  ప్రతి ఒక్కరూ ఆ మార్గాన్ని అవలంబించాలి అని నిర్ణయించుకుంటారు  మౌనంగా ఉన్న వాడిని చూడండి వారికి కలహాలు రావు  ఎవరినైనా ఒక మాట అన్నా లేక వాడు మనల్ని ఒక మాట అన్నా దానికి సమాధానాలు వస్తే ఆ మాటకు మాట పెరగడం చివరకు అది బంధాన్ని  వేధించే వరకు వెళ్లడం  సహజంగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాo  అందుకే వేదవి దులు  నిన్ను   పీడిస్తున్న జబ్బులు  కోరికలే  కోరికలు పెరిగితే  క్రోధం మోహo తో పాటు  మిగిలిన శత్రువులు అన్ని  నీలో ప్రవేశించి మీ జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి వస్తాయి  వాటిని ఆహ్వానించవద్దు అని మన పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు  వాటిని తన స్వాధీనం చేసుకోవడం కోసమే మునులు మౌనంగా  రుషులు సనాతన ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు.
----------------------------\
సమన్వయం ; డా. నీలం స్వాతి 


కామెంట్‌లు