చిత్రం : సౌజన్య10వ తరగతిజి.ప.ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లికొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా. 

కామెంట్‌లు