అమృత స్రోతస్సులు- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్
 చెలియా!
నీలి సంద్రపు
నిగూఢత
పచ్చిక బయళ్ళ
తుషారస్పర్శ
విహాయసాల
కలస్వనం
తేనె ఊటల
తీయదనం
వెరసి
నీ మాటలు
అమృత స్రోతస్సులు!!
*********************************
;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
కామెంట్‌లు
Joshi Madhusudana Sharma చెప్పారు…
బాగుంది సార్ స్రోతస్సు కవిత 🌹🙏🌹
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం